Skip to main content
Welkom op de
website van
Mireille Geus


NIEUWS:

Verwacht: roman Madame Jeanette in april 2019 bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Zie ook: www.madamejeanette.nu

Biografie


Mireille Geus (1964) is schrijver, docent schrijven en schrijfcoach. Ze schreef tien toneelstukken voor jeugdtheater, het hoorspel Vuurwerk, een single play, twee boeken over schrijven 101 schrijftips van je schrijfcoach en Zo schrijf je een kinderboek (Atlas Contact) en ruim twintig boeken voor jeugd. Haar jeugdboeken verschenen in negen landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Japan.
Ze won met haar jeugdboek Big in 2006 de Gouden Griffel en ze kreeg voor twee andere boeken een Vlag en Wimpel. Een makkelijk kind is haar eerste roman voor volwassenen.
Mireille Geus is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Ze woont in Haarlem.


Een makkelijk kind


Longlist Hebban Debuutprijs 2016

Een makkelijk kind gaat over de studentes Willemijn en Parel. Ze mogen een week op een luxe villa met sauna, open haard en een meertje passen. Willemijn kijkt er naar uit. Parel kan als geen ander verhalen verzinnen en vertellen, en precies die afleiding heeft Willemijn nodig.
Wanneer ze 's avonds aankomen bij de villa, blijkt het vertrekkend echtpaar nog een vreemd verzoek te hebben: of ze niet alleen op het huis, maar ook op hun kind willen passen. Dat ligt boven te slapen. Met tegenzin gaan Parel en Willemijn akkoord, niet wetend dat hun vriendschap hierdoor danig op de proef zal worden gesteld. De volgende dag blijkt het kind verdwenen te zijn.

'Het denken over de plot van Een makkelijk kind kostte me veel tijd, bijna twee jaar. Ik begon met de wens, het verlangen om een boek te schrijven over hoe wij allen de werkelijkheid anders beleven, dat de werkelijkheid niet bestaat. Ik wilde na Joe en ik, mijn Young Adult boek waar twee zwijgzame mannen de hoofdrol hadden, een boek maken met twee pratende vrouwen. Het werden Willemijn en Parel, twee studentes, allebei met hun eigen issues bezig. Het leek me goed om een psychologisch verhaal te vertellen over hun vriendschap, die tijdens die week onder druk zou komen te staan. Om dat sterker te maken verzon ik een afgelegen villa. Een plek waar ze op elkaar aangewezen waren. Toen ik na twee jaar denken de villa wilde huren zodat ik voordat ik ging schrijven goed research kon doen, bleek dat het huis alleen in mijn hoofd bestond, ik kon nergens in het echt zo'n woning huren of lenen. Toeval of niet, het sloot uitstekend aan bij het onderwerp van mijn roman. Toen ik tijdens een lezing een verhaal hoorde over een kind, besloot ik dat een bepaald element van dat verhaal uitvergroot en gekanteld meerwaarde zou geven aan wat ik al had bedacht. Vanaf toen had ik de belangrijkste drie ingrediënten voor het boek: een afgelegen villa, twee studentes met problemen, en iets met een kind. Ik ben het plot helemaal tot in détail gaan uitdenken, dat alles lijkt achteraf niet zo moeilijk maar was voor mij een tour de force. Het schrijven verliep daarna relatief makkelijk, vooral omdat ik zo heerlijk in the flow kwam. Het herschrijven was weer zoeken, denken en worstelen. Dat Een makkelijk kind nu is verschenen, maakt me erg gelukkig.'

Recensies


Een greep uit de recensies van Een makkelijk kind

Mireille Geus heeft een heel eigen, aangename stijl van schrijven. Ze sleurt je het verhaal in en laat je niet meer los tot het einde. Ze schudt je door elkaar, maakt je boos en vrolijk en vooral nieuwsgierig... Waar is dat kind? Heerlijk meeslepend verhaal.
Lezen dit boek!

- Leestafel.info

Misschien is het de nadruk op eten, misschien de vraag naar gekte of misschien de knalblauwe kaft: de vergelijking met Het diner van Herman Koch dringt zich op. Of Geus' roman zo'n bestseller zal worden valt natuurlijk te bezien. Goed te verfilmen zal het verhaal wel zijn - de setting schreeuwt om een camera. Belangrijker is dat het verhaal zelf staat als een huis. Geus heeft een spannende roman geschreven, maar werpt daarnaast vragen op over het nut van fictie, de waarde van literatuur. Een boek om in een avond uit te lezen, en nog een nacht lang over na te denken.
- Recensieweb

De psychologische en onderhuidse spanning zorgen continu voor twijfel en zetten nogal eens op het verkeerde been. Geus is een meester in het weglaten en het verhaal lijkt daardoor continu onder spanning te staan. Een makkelijk kind leest dan ook als een trein. (,..) wanneer er wordt gefocust op de sterke dialogen, verhaalstructuur, mysterieuze sfeer en onderhuidse spanning, kan er niet anders geconcludeerd worden dan dat Mireille Geus met Een makkelijk kind een fantastische roman heeft geschreven.
- Mustreads

Het is heel spannend en speelt knap met Parels grote verteltalent. De ook psychologisch goed opgebouwde plot werkt goed toe naar een verrassend slot.
- NBD biblion

Zenuwslopend!
- Zin

Wat een heerlijk boek heeft Mireille Geus geschreven. De twee personages, Willemijn en Parel, worden goed neergezet en uitgewerkt. Ze zijn op elkaar aangewezen en worden behoorlijk met elkaar en zichzelf geconfronteerd. Deze psychologische aspecten worden goed omschreven en in het verhaal verwerkt. Daarnaast is er ook het mysterie van het vermiste kind wat moet worden uitgezocht. De lezer speurt mee, af en toe verbaasd dat je op een kind gaat passen wat je nog niet hebt gezien maar dit terzijde, en niets is wat het lijkt in het verhaal. Parel is zeer fantasierijk en net als Willemijn moet je als lezer uitpuzzelen wat nu wel of niet waar is aan haar verhalen. Dat maakt het verhaal extra interessant. Het verhaal wordt chronologisch verteld en is ook verdeeld in de dagen van de week. Hierdoor weet je dat naarmate de week vordert het toch ook tot een ontknoping moet komen. Hier wordt heel subtiel naar toegewerkt en eigenlijk ben je als lezer teleurgesteld als de week om is, maar snap je des te meer hoe opgelucht Willemijn en Parel zijn als het einde van de week nadert en ze weer naar huis kunnen. Met een glimlach las ik de laatste twist op de laatste pagina, net zoals Willemijn en Parel glimlachend verder rijden naar huis.
- Boekenbijlage

Erg opwindende debuut roman!
- Hebban

Een fijn, licht boek met een opvallend fantasierijke vertelling en aantrekkelijke thriller aspecten.
- Leeskost

An easy child


Vertegenwoordiging van An easy child door 2seas agency.

An easy child is a witty and very surprising debut novel, a real page turner.
The students Willemijn and Parel get the chance to house-sit
a luxury villa (sauna included), in Belgium. Willemijn thinks it is a good opportunity to strengthen ties with her friend. Parel makes up and tells stories like no other, and that's exactly the kind of distraction that Willemijn needs. When they arrive at the villa at night, the leaving couple has an odd request: if they not only can house-sit, but also babysit their child that lies asleep upstairs. Reluctant, Parel and Willemijn agree, not knowing it will seriously jeopardize their friendship. The next morning it turns out the child has disappeared.

Mireille Geus has a very own, pleasant style of writing. She drags you
into the story and doesn't let you go till the end. She shakes you up, makes you angry and happy and most of all curious... Where is that child? Fantastic compelling story. Read this book!

- Leestafel.info

Perhaps it's the emphasis on the food, the demand for craziness, or it could just be that bright blue cover: comparisons with Herman Koch's The Diner are inevitable. The setting cries out for a camera. Most importantly, the story itself is solid as a rock. Geus has written an exciting novel, but also questions the usefulness of fiction, and the value of literature. A book to read in an evening, and think about all throughout the night.
- Recensieweb

In this incredibly clever plot the writer suddenly lifts all the expectations she played with throughout the book, and takes it to a higher level. You're left behind surprised and in admiration. With a smile.
- Mustreads

[An Easy Child] is extremely exciting and cleverly plays with Parel's narrative talent. The well-built psychological plot works its way to a startling stop.
- NDB Biblion

Nerve-racking.
- ZIN

What a nice book [...]. The two characters are well created and elaborated [...] I read the last twist on the last page with a big smile.
- Boekenbijlage

Very exciting debut novel.
- Hebban

A pleasant, light-footed book with a remarkable imaginative story-line and nice thriller-like characteristics.
- Leeskost

Boeken


Klik op de boeken voor meer info!

Schrijfcoach


Contact